Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2014

perla
7175 88d8
perla
Reposted bymichasiaa michasiaa
perla
perla
6784 c8d4 390
Reposted bydamiankosmagraceyaluchmichasiaalisekhipisek
perla
6543 79df 390
Reposted byprecieuxscorpixnosceteipsumzoriaCarpeDiem16onebreathlojournal

January 24 2014

perla
Świat nie życzył sobie jej miłości, i to już wszystko na ten temat. Powinna była chować ją za plecami jak złamany kwiatek, który wstyd komuś dać, najlepiej ukradkiem wyrzucić do kosza.

— Magdalena Tulli, "Włoskie szpilki"
Reposted byzoou zoou
perla
Tkwiła w kłopotach, ale nie dramatycznych, raczej przewlekłych jak nieuleczalna choroba, do której trzeba się przyzwyczaić, bo nie ma innego wyjścia.

— Magdalena Tulli, "Włoskie szpilki"
perla
O czym wtedy myślałam? O tym, że przeszłości jest za dużo, i to nie takiej, jakiej bym sobie życzyła, a przyszłości za mało, i to nie budzącej nadziei. Grzęzłam w przeszłości, w której wszystko poszło na opak, i w przyszłości nie widziałam dla siebie ratunku.
— Magdalena Tulli, "Włoskie szpilki"
perla
Im mniej uczuć, tym mniejszy ból.
— Magdalena Tulli, "Włoskie szpilki"
Reposted byzoouzoou

January 11 2014

perla
- Na co patrzysz? Na nogi czy na tyłek?
- Patrzę z tęsknotą w przeszłość i z niepokojem przed siebie.
- To już lepiej patrz na dupę.

— Andrzej Stasiuk, "Przez rzekę"

January 07 2014

perla
Czasem skręca się w jakąś stronę tylko dlatego, że trzeba iść do przodu, choć wszystkie drogi wydają się równie beznadziejne.
— Joanna Bator, "Ciemno, prawie noc"
Reposted byzoou zoou
perla
Każdy ma taki moment, od którego wszystko się zaczyna. Życie ma sens albo przynajmniej kierunek dopiero wtedy, gdy się ten moment rozpozna i zrozumie.
— Joanna Bator, "Ciemno, prawie noc"

December 26 2013

perla
Patrzył na Madeleine. Może nie była wcale taka wyjątkowa. Była jego ideałem, lecz wczesną jego wersją, i wiedział, że z czasem się z tym pogodzi.
— Jeffrey Eugenides, "Intryga małżeńska"
Reposted bysablemargueriteovenor
perla
Jeśli w dzieciństwie nie masz szczęścia, dowiadujesz się o tym dopiero po latach. A wtedy już nie możesz myśleć o niczym innym.
— Jeffrey Eugenides, "Intryga małżeńska"

December 20 2013

perla
...na świecie zawsze istnieje cierpienie gorsze od tego, jakie znosimy w danej chwili.

— H. Murakami, "1Q84", t.3
perla
Czasem zadaję sobie pytanie, co byłoby ze mną, gdyby żyła Jenny. I odpowiadam: ja też bym żył.
— E. Segal, "Opowieść Oliwiera"

August 25 2013

perla
...wciąż za mało i stale za późno.
— J. Twardowski
Reposted byboston77 boston77

April 18 2013

perla
2650 e75e 390
Reposted byrobbieg7qazwsxedcrfvtgbspider-motherboston77Hetaira

February 10 2013

perla
1239 3175 390
Reposted fromdailylife dailylife viaamfibijne amfibijne
perla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl